สสจ.ระนองประสาน สธ.พม่ารับผู้ป่วยต่างด้าวถูกทิ้งฝั่งไทย

By TNA | 4 ต.ค. 2555 15:39 | 360 views | View Comment

ระนอง 4 ต.ค. - สสจ.ระนอง เร่งประสานสาธารณสุขพม่าให้ช่วยติดต่อญาติมารับตัวผู้ป่วยต่างด้าวชาวพม่าที่ถูกทอดทิ้งอยู่ในฝั่งไทยกลับประเทศ

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า โรงพยาบาลระนอง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ระนอง กำลังเร่งประสานกับสาธารณสุข จ.เกาะสอง ประเทศพม่า และมูลนิธิ องค์กรต่างๆ ที่ดูแลแรงงานต่างด้าว ให้ช่วยประสานกับทางการพม่า เพื่อติดต่อญาติผู้ป่วยให้กลับมารับตัวผู้ป่วยชาวพม่าที่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งถูกญาติทอดทิ้งให้อยู่ที่ รพ.ระนอง จำนวนหลายราย โดยที่ผ่านมา สสจ.ระนอง พยายามรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในพื้นที่ รวมถึงการแนะนำวิธีการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วย เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยมีการเปิด “คลินิกสบายใจ” ขึ้น ณ บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองระนอง เพื่อเป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษา และรักษาประชาชนทั่วไป แรงงานต่างด้าว และกลุ่มเสี่ยง

ส่วนสถานการณ์ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญในเขตพื้นที่ จ.ระนอง เนื่องจากเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดน พบว่ายังมีผู้ป่วยเอดส์รายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า จ.ระนอง มีผู้ป่วยทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าวเสียชีวิตจากโรคเอดส์ ปีละกว่า 20 ราย. - สำนักข่าวไทยWeb1