ถือศีลกินเจ

By VARIETY | 15 ต.ค. 2555 14:59 | 454 views | View Comment

 

บรรยากาศเทศกาลกินเจที่เยาวราชวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนที่ถือศีลกินเจออกมาจับจ่ายซื้ออาหารกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปิดถนนเยาวราชตั้งแต่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติถึงแยกเฉลิมบุรี ยาวราว 1 กม. กินเจปีนี้จัดขึ้น 9 วัน จนถึงวันที่ 23 ต.ค. 2555Web1