เทศบาลเมืองหัวหิน เรียกประมูลซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 55 รายการ

By BID | 19 ต.ค. 2555 15:48 | 215 views | View Comment

 เทศบาลเมืองหัวหิน เรียกประมูลซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  55  รายการ  ขาแบบชุดละ 500  บาท ขอเอกสารถึงวันที่  31 ต.ค.55  ยื่นซองวันที่  9 พ.ย.55  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่   งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  เทศบาลเมืองหัวหิน  โทร.0-3251-1047  ต่อ 106
 


Tags:   

Web1