ธนาคารออมสินเดินหน้าเงินออมพิเศษ 399 วัน ดอกเบี้ย 3.3% และเงินออมพิเศษเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ดอกเบี้ย 1.5% ดันเงินฝากต่อรายได้จาก 23% เป็น 30%

ธ.ออมสินเดินหน้าระดมเงินฝาก

By สำนักข่าวไทย TNA News | 31 ต.ค. 2555 14:56 | 830 views | View Comment

 

ธนาคารออมสิน 31 ต.ค.-นางพรรณี สถาวโรดม ประธานกรรมการธนาคารออมสิน กล่าวระหว่างการจัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2555 หรือ วันออมโลก ว่า เพื่อส่งเสริมการออมให้กับประชาชน แม้แนวโน้มดอกเบี้ยนโยบายจะลดลง แต่ธนาคารออมสินยังเน้นระดมเงินฝาก เพื่อสร้างวินัยการออมให้ประชาชน จึงเดินหน้าเงินออมพิเศษ 399 วัน ดอกเบี้ยร้อยละ 3.3 และเงินออมพิเศษสำหรับกลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 เพี่อเน้นให้เด็ก เยาวชน มีบัญชีเงินฝากมากขึ้น จากปัจจุบันมีบัญชีเงินฝากของเด็ก 3.2 ล้านบัญชี จากทั้งหมด 26 ล้านบัญชี และต้องการผลักดันให้อัตราส่วนเงินฝากต่อรายได้ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 30 ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับเงินออมสำหรับการดำรงชีพในนอนาคต ส่วนกรณีที่ญี่ปุ่นอัดฉีดเงินเข้าระบบนั้น เชื่อว่าเงินทุนจะไหลเข้าตลาดทุนมากกว่า จึงไม่กระทบต่อตลาดเงิน และไม่มีแรงกกดดันให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลง และ เชื่อว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)จะดูแลดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลัก .-สำนักข่าวไทย 


Web1