โพลสำรวจพบจุดแข็งรัฐบาล "ยิ่งลักษณ์" คือเข้าถึงประชาชน

By สำนักข่าวไทย TNA News | 4 พ.ย. 2555 13:25 | 776 views | View Comment

กรุงเทพฯ 4 พ.ย. - สวนดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนทั้งของรัฐบาลและฝ่ายค้าน ขณะที่เอแบคโพลล์ สำรวจเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี การชุมนุมทางการเมือง และการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสายตาของประชาชน

ผลการสำรวจพบว่ารัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีจุดแข็งที่ทำให้อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้คือการเข้าถึงประชาชน และมีนโยบายประชานิยมที่เป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันรองลงมาคือ ทำงานรวดเร็ว มีบุคลากรที่มีความรู้ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่ชื่นชอบของประชาชน อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนระดับรากหญ้า อย่างไรก็ตามรัฐบาลยังมีจุดอ่อนที่ทำให้ทำงานลำบากคือยังไม่สามารถทำตามนโนบายที่สัญญาไว้อย่างครบถ้วน ขณะเดียวกันโครงการรับจำนำข้าวอาจะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชั่นต่างๆ รวมถึงยังไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้

ส่วนบทบาทของฝ่ายค้านที่นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประชาชนเกิดครึ่งเห็นว่ามีความพยายามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและมีภาพลักษณ์ดีน่าเชื่อถือ แต่สิ่งที่เป็นจุดอ่อนคือ ช่วงที่เป็นรัฐบาลไม่สามารถทำตามนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชน ส่วนการค้านยังไม่มีเหตุผลหรือพูดเรื่องเดิมๆ มากเกินไป ทั้งนี้ประชาชนเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังทำงานอย่างโดดเดี่ยว ล่าช้า เพราะไม่มีเอกภาพระหว่างพรรคร่วมฝ่ายค้าน

ส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เอแบคโพลล์ได้ให้ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 10 อยู่ในระดับ 6.67 และมองว่าความเป็นผู้นำของนายกรัฐมนตรีเพิ่มขึ้น ส่วนการชุมนุมทางการเมืองซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนั้น ประชาชนร้อยละ 83 เห็นว่ากลุ่มนักการเมืองและนักธุรกิจจะเป็นผู้ได้ประโยชน์ อีกทั้งกังวลว่าจะรุนแรงบานปลาย ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ประชาชนเกินครึ่งมองว่า ฝ่ายค้านมีข้อมูลที่น่าสนใจ และร้อยละ 87.4 เห็นว่านายกฯ ควรให้ความสำคัญกับการชี้แจงตามระบอบรัฐสภา

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงว่าพรรคมีความกังวลเกี่ยวกับการปลุกกระแสให้ประชาชนออกมาชุมนุม หลังเดินทางไปยังพื้นที่ภาคใต้พบว่าหลายจังหวัดปลุกระดมประชาชนให้ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงใกล้การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ส่วนการเดินทางไปเยือนพม่าของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าไม่มีการเจรจาผลประโยชน์ทางธุรกิจ จึงขอเตือนพรรคประชาธิปัตย์อย่าเชื่อมโยงเป็นประเด็นการเมือง.- สำนักข่าวไทยWeb1