โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เรียกประกวดราคาซื้อ ดังนี้
	        1.กล้องขยายตรรวจตาส่วนหน้าชนิด 2  ตา...

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เรียกประกวดราคาซื้อ ดังนี้

By สำนักข่าวไทย TNA News | 6 พ.ย. 2555 16:31 | 258 views | View Comment

  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เรียกประกวดราคาซื้อ ดังนี้
        1.กล้องขยายตรรวจตาส่วนหน้าชนิด 2  ตา และเครื่องวัดความดันลูกตา พร้อมระบบกล้องดิจิตอล (Slit Lamp Microscope and  Applanation Tonometer with Digital Vision System) จำนวน  5 ชุด
        2.ชุดเครื่องมือเปลี่ยนถ่านกระจกเตา (Microkeratome Assisted Lamellar Keratoplasties) จำนวน  1 ชุด
ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  15 พ.ย.55  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  แผนกส่งกำลังสายแพทย์ ตึก 8 ชั้น (ชั้น  2) กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทร.0-2354-7600  ต่อ 93017 , 93019  หรือ 0-2354-7769
 Web1