ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าโครงการบ้านหลังแรก หลัง ครม.เห็นชอบให้ขยายระยะเวลายื่นคำขอกู้ไปอีก 6 เดือน

ธอส.เดินหน้าโครงการบ้านหลังแรก

By สำนักข่าวไทย TNA News | 7 พ.ย. 2555 18:51 | 1017 views | View Comment

กรุงเทพฯ 7 พ.ย. - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าโครงการบ้านหลังแรก หลัง ครม.เห็นชอบให้ขยายระยะเวลายื่นคำขอกู้ไปอีก 6 เดือน

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายระยะเวลายื่นคำขอกู้ไปอีก 6 เดือน จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลายื่นคำขอกู้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ขยายระยะเวลาให้สามารถยื่นคำขอกู้ได้ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดย ธอส.ได้เตรียมวงเงิน 20,000 ล้านบาท จัดทำโครงการบ้านหลังแรก ดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี ราคาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1 ล้านบาท ปัจจุบันยังมีลูกค้าจำนวนมากสนใจต้องการสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ

“สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการบ้านหลังแรก อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีแรก ปีที่ 4-7 คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี (กรณีลูกค้าสวัสดิการ) และเท่ากับ MRR ต่อปี (กรณีลูกค้ารายย่อย) ปีที่ 8 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี (กรณีลูกค้าสวัสดิการ) และเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี (กรณีลูกค้ารายย่อย) ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 7.25% ต่อปี เพื่อให้กู้สำหรับการปลูกสร้าง และให้กู้ซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส. วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท” นายวรวิทย์ กล่าว

นายวรวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการบ้านหลังแรก ดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี นับเป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในปัจจุบัน กระทรวงการคลังและธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้าโครงการฯ เพื่อต้องการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำ และสร้างโอกาสให้มีบ้านเป็นของตนเอง. - สำนักข่าวไทยWeb1