บอร์ดปิโตรเลียมอนุมัติพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมแหล่งนงเยาว์ แก่ บ.เพิร์ล ออยล์ฯ 23.18 ตร.กม. คาดมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบ 12.3 ล้านบาร์เรล เริ่มผลิตปี 57

บอร์ดปิโตรเลียมอนุมัติพื้นที่แหล่งนงเยาว์แก่เพิร์ล ออยล์

By สำนักข่าวไทย TNA News | 14 พ.ย. 2555 19:29 | 1822 views | View Comment

กรุงเทพฯ 14 พ.ย.- นายณอคุณ  สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะคณะกรรมการปิโตรเลียม เปิดเผยว่า การจัดหาและพัฒนาปิโตรเลียมในช่วงเดือนกันยายน 2555 ประเทศไทยมีอัตราการผลิตปิโตรเลียมเทียบเท่าน้ำมันดิบทั้งสิ้น  813,186 บาร์เรลต่อวัน  หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 42 ของความต้องการใช้ในประเทศ  โดยเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,330 ล้านลูกบาศก์ฟุต ต่อวัน ก๊าซธรรมชาติเหลว 94,533 บาร์เรลต่อวัน น้ำมันดิบ 145,517 บาร์เรลต่อวัน  โดยในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2555  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน สามารถจัดเก็บค่าภาคหลวงรวมเป็นเงิน 58,644 ล้านบาท  ซึ่งสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2554  ร้อยละ 22

สำหรับผลการดำเนินงานในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ซึ่งเป็นบริเวณที่ไทยและมาเลเซียพัฒนาปิโตรเลียมร่วมกันในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ในช่วงเดือนตุลาคม 2555 มีการผลิตก๊าซธรรมชาติ  ในอัตรา 1,250 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (นำมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยวันละประมาณ 770 ล้านลูกบาศก์ฟุต)  และก๊าซธรรมชาติเหลว 14,965  บาร์เรลต่อวัน โดยในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2555  สามารถนำส่งรายได้จากการดำเนินงานในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย สู่ประเทศ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,619 ล้านบาท  ซึ่งสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในการประชุมคณะกรรมการปิโตรเลียมได้มีการอนุมัติพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมแหล่งนงเยาว์ ตามข้อเสนอของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพของแหล่ง โดยมีการศึกษาทั้งทางด้านธรณีวิทยา  ธรณีฟิสิกส์  ข้อมูลหลุมเจาะปิโตรเลียม  และปริมาณสำรอง รวมถึงการวิเคราะห์แผนการผลิตและเศรษฐกิจปิโตรเลียม  โดยคาดว่ามีจะพัฒนาเป็นแหล่งปิโตรเลียมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

ทั้งนี้ แหล่งนงเยาว์ ของบริษัท เพิร์ล ออยล์ บางกอก จำกัด อยู่ในแปลงสำรวจ G11/48 ในอ่าวไทยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปิโตรเลียมอนุมัติให้เป็นพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมรวม 23.18 ตารางกิโลเมตร คาดว่ามีปริมาณสำรองน้ำมันดิบประมาณ  12.3  ล้านบาร์เรล   เริ่มผลิตในปี  2557 โดยมีอัตราผลิตน้ำมันดิบสูงสุดประมาณ  6,400 บาร์เรลต่อวัน บริษัทมีการลงทุนเป็นเงินประมาณ 18,370 ล้านบาท รัฐได้รับผลประโยชน์ประมาณ 8,463 ล้านบาท บริษัทจะได้รับผลตอบแทนหลังหักเงินลงทุนประมาณ 5,673 ล้านบาท.- สำนักข่าวไทย
 Web1