ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ ADB เป็นสถาบันการเงินที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาของประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิก โดยการให้เงินกู้...

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย

By Modern Radio - FM 96.5 | 19 พ.ย. 2555 12:35 | 820 views | View Comment

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ ADB เป็นสถาบันการเงินที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาของประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิก โดยการให้เงินกู้ และความสนับสนุนด้านเทคนิค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในแต่ละปีจะให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้เป็นเงิน 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  เพื่อใช้ปรับโครงสร้างด้านการเงิน สาธารณูปโภค การศึกษาและการฝึกอบรม ล่าสุด เอดีบี ได้รายงานประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศในเอเชียมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง จึงแนะให้จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจบริการ รองรับการขยายตัวของนักลงทุนต่างชาติ และชาติอื่นๆ ในเอเชีย ควรพัฒนาระบบการศึกษา และต้องแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น


Tags:   FM96.5  Scoop  

Web1