การตั้งด่านตรวจ

By Modern Radio - FM 96.5 | 19 พ.ย. 2555 16:26 | 242 views | View Comment

ด่านตรวจ คือสถานที่ทำการที่ตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิดในเขตทางเดินรถ หรือทางหลวง ระบุสถานที่ชัดแจ้งเป็นทางการ และต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง หรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน แล้วแต่กรณี ส่วนจุดตรวจ จะตั้งในกรณีปกติเป็นการชั่วคราว ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ขณะที่ จุดสกัด ตั้งในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน เมื่อเสร็จภารกิจให้ยกเลิกจุดตรวจจุดสกัดทันที ต้องแต่งกายเครื่องแบบตำรวจ และต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร เป็นหัวหน้าควบคุม ซึ่งการตั้งด่านตรวจต้องไม่ทำให้ผู้สัญจรทั่วไปเดือดร้อน ล่าสุด กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้มีคำสั่งยกเลิกตั้งจุดด่านตรวจกวดขันวินัยจราจร หรืองดด่านในช่วงเวลากลางวันแล้ว


Tags:   FM96.5  

Web1