“จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ” รมว.มหาดไทย มอบนโยบายกรมการปกครอง โดยให้เน้นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูงขึ้น

มท.1 มอบนโยบายกรมการปกครอง เน้นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูงขึ้น

By สำนักข่าวไทย TNA News | 23 พ.ย. 2555 14:19 | 620 views | View Comment

กรมการปกครอง 23 พ.ย. - “จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ” รมว.มหาดไทย มอบนโยบายกรมการปกครอง โดยให้เน้นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูงขึ้น

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังมอบนโยบายการทำงานให้กรมการปกครองว่า ต้องการให้กรมการปกครองเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูงขึ้น รวมถึงพัฒนาท้องถิ่นในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน ยึดประชาชนเป็นตัวตั้ง เพื่อพัฒนาตามระบอบประชาธิปไตย หากสถานการณ์บ้านเมืองยังเป็นอยู่เช่นนี้ ความต้องการประชาธิปไตยจะมีมากขึ้น จึงเป็นพันธกิจของกรมการปกครองที่จะร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดเวทีประชาเสวนา 108 เวทีทั่วประเทศไทย. - สำนักข่าวไทยWeb1