มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารและอาคารที่จอดรถ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขายแบบชุดละ 10,000 บาท...

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารและอาคารที่จอดรถ

By สำนักข่าวไทย TNA News | 29 พ.ย. 2555 15:35 | 219 views | View Comment

 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารและอาคารที่จอดรถ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขายแบบชุดละ 10,000 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  7 ธ.ค.55 ยื่นซองวันที่  18 ธ.ค.55  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่   งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.0-5541-6601-20  ต่อ 1611
 Web1