ต้นไม้กระถางเพิ่มมูลค่า

By สำนักข่าวไทย TNA News | 7 ธ.ค. 2555 13:01 | 795 views | View Comment

เชียงใหม่ 7 ธ.ค. - การปลูกไม้ลงกระถางนอกจากประหยัดพื้นที่แล้ว หากดูแลดีจะทำให้ไม้เติบโตเร็ว ควบคุมคุณภาพและให้ผลเร็วกว่าการปลูกลงดิน เป็นการเพิ่มมูลค่าต้นไม้.- สำนักข่าวไทย
 Web1