บริเวณด้านหน้าพระราชวังสวนจิตรลดาประดับดวงไฟสว่างไสวอย่างสวยงาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555

หน้าพระราชวังสวนจิตรลดาตกแต่งไฟอย่างสวยงาม

By กัลย์ธีรา อรัญยกานนท์ | 10 ธ.ค. 2555 16:22 | 1960 views | View Comment

บริเวณด้านหน้าพระราชวังสวนจิตรลดาประดับดวงไฟสว่างไสวอย่างสวยงาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 เริ่มเปิดไฟตั้งแต่เวลา 18.00 - 24.00 น. ต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลปีใหม่ 2556

ทั้งนี้ยังมีถนนราชดำเนิน ถนนศรีอยุธยา ถนนพระราม 5 และรอบๆ พระบรมมหาราชวัง ที่ประดับดวงไฟกว่าแสนดวงอย่างสวยงาม

ภาพโดย กัลย์ธีรา อรัญยกานนท์ @Polarbia

Web1