การเมืองทำท่องเที่ยวอียิปต์ซบเซา

By Digital Media | 14 ธ.ค. 2555 13:08 | 765 views | View Comment

อียิปต์ 14 ธ.ค.- เหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองในอียิปต์ส่งผลอย่างไรบ้างต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ ติดตามจากสารคดีโลก

แต่ละวันนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเมื่อมาถึงเมืองลักซอร์ ย่อมไม่พลาดที่จะขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพอันสวยงามของมหาวิหารฮัตเชพซุต มหาวิหารรามาเสสที่ 2 มหาวิหารคานัก และหุบเขากษัตริย์ หรือ Valley of the Kings รวมถึงความงดงามของแม่น้ำไนล์ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตเมืองออกเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก การขึ้นบอลลูนเที่ยวชมเมืองลักซอร์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงไคโร 510 กิโลเมตร เป็นที่พอใจของนักท่องเที่ยวเพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองที่กว้างใหญ่ได้อย่างทั่วถึง แต่สถานการณ์ความวุ่นวายในอียิปต์ที่ยังคงยืดเยื้อ ได้ส่งผลกระทบให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเมืองซบเซา ทั้งๆ ที่เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยว.-สำนักข่าวไทยWeb1