สถานที่ท่องเที่ยวทางภาคเหนือช่วงวันหยุดคึกคัก

By สำนักข่าวไทย TNA News | 16 ธ.ค. 2555 10:46 | 869 views | View Comment

ลำพูน 16 ธ.ค. - สถานที่ท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือในช่วงวันหยุดคึกคัก นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวและสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดและขอพรปีใหม่กับองค์พระธาตุจำนวนมาก ทำให้แม่ค้าที่นำดอกไม้ ธูปเทียนมาขายมีรายได้จำนวนมาก นอกจากนี้ยังไปนมัสการพระพุทธสิทธิมณีศรีหริภุญไชย พระประธานภายในพระวิหารหลวง หอระฆังขนาดใหญ่ หอไตร เก็บคัมภีร์ เขาพระสุเมรุ และโบราณสถานต่างๆ ภายในวัด สำหรับพระธาตุหริภุญชัย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนปลายยอดพระธาตุทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ ตัวองค์พระธาตุปิดทองเหลืองอร่าม เป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวลำพูน

ส่วนที่วัดพระธาตุดอยคำในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งอยู่บนภูเขาสูง ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ช่วงวันหยุดหน้าหนาว นักท่องเที่ยวจำนวนมากไปกราบไหว้ พระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ สูงที่สุดในภาคเหนือ พระบรมธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ รวมทั้งรับอากาศที่บริสุทธิ์ และจุดชมวิวหน้าวัดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพมุมสูงตัวเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งอุทยานดอกไม้ และหอคำหลวง ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้อย่างงดงาม.- สำนักข่าวไทยWeb1