กลุ่มลูกจ้างสายงานสนับสนุนการรักษาพยาบาล 8 สายงานบุก สธ. เรียกร้องบรรจุ

By สำนักข่าวไทย TNA News | 21 ธ.ค. 2555 12:57 | 1461 views | View Comment

สธ. 21 ธ.ค.- กลุ่มเครือข่ายสายงานสนับสนุนการรักษาพยาบาล 8 สายงาน ประกอบด้วย สายงานสาธารณสุข สายทันตาภิบาล สายเวชสถิติและรังสี สายโสตทัศนูปกรณ์ สายเภสัชกรรม สายเวชกิจฉุกเฉิน สายแพทย์แผนไทย สายพยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 100 คน เข้าหารือกับ นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร  ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เรียกร้องให้บรรจุลูกจ้างสายการสนับสนุนที่มีอยู่ 30,000 คนทั่วประเทศให้เป็นข้าราชการ ลูกจ้างกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนทุนระดับจังหวัด รับผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเรียนในสถาบันพระบรมราชชนกที่ผลิตบุคลากรเพื่อกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างตั้งแต่ปี 2547

จากการหารือนาน 1 ชั่วโมงได้ข้อยุติที่น่าพอใจ ทางสถาบันพระบรมราชชนกยืนยันกลุ่มลูกจ้างในสายงานสนับสนุนการรักษาพยาบาลอยู่ในข่ายได้รับการบรรจุตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ที่กำหนดบรรจุลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สธ.ให้เป็นข้าราชการ 22,000 คน แบ่งการบรรจุปีละ 7,500 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งทางเครือข่ายจะรอฟังการประชุมหารือเกณฑ์การพิจารณาการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุขที่จะหารือในบ่ายวันนี้ (21 ธ.ค.) โดยจะรอถึงเวลา 16.00 น.  สำนักข่าวไทย

 Web1