เทศบาลนครสกลนคร เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) การจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
	1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล....

เทศบาลนครสกลนคร เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) การจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

By สำนักข่าวไทย TNA News | 26 ธ.ค. 2555 16:13 | 423 views | View Comment

เทศบาลนครสกลนคร เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) การจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยหนองมันปลา 16 แยกที่1 (กิจเจริญ) ชุมชนหนองมันปลา1
2.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสุขเกษม ช่วงหน้าสำนักงานป่าไม้จังหวัด (ชุมชนวัดป่าสุทธาวาส)
3.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอยรัฐพัฒนา 1 ช่วงที่2 (ชุมชนหนองสนม)
ขายแบบชุดละ 2,000 บาท  ขอเอกสารถึงวันที่ 3 ม.ค. 56  และยื่นซองวันที่ 11 ม.ค. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง  เทศบาลนครสกลนคร โทร. 042-716944 ต่อ 1307 , 1311Web1