ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. เผยแนวโน้มสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ปี 2556 ยังเติบโตต่อเนื่อง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ คาดตลาดที่อยู่อาศัยปี 56 ยังเติบโต

By Digital Media | 30 ธ.ค. 2555 18:29 | 1895 views | View Comment

กรุงเทพฯ 30  ธ.ค. -  นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  เปิดเผยถึงสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์สิ้นปี 2555 และแนวโน้มปี 2556  พบว่าตลอดปี 2555  มีห้องชุดคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลประมาณ 62,600 หน่วย จาก 163 โครงการ และมีบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่รวมประมาณ 38,100 หน่วย จาก 217 โครงการ โดยพื้นที่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล  ซึ่งมีหน่วยห้องชุดคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากที่สุดในปี 2555 คือ จังหวัดนนทบุรี เขตพื้นที่  ซึ่งมีหน่วยบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่มากที่สุด คือ จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังพบว่าดัชนีราคาห้องชุดคอนโดมิเนียมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.69 ในขณะที่ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.80

นายสัมมา  กล่าวว่า  ปี 2556 ผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะกลับมาทำโครงการบ้านจัดสรรมากขึ้นในพื้นที่ปริมณฑลและเขตรอบนอกของกรุงเทพฯ  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรลดระดับการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ลงให้เหลือไม่เกินกว่า 60,000 หน่วย เนื่องจากในรอบ 3 ปี ระหว่าง 2553-2555 มีการเปิดหน่วยใหม่มากถึง 169,000 หน่วย และโครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง หรือยังไม่เริ่มก่อสร้าง  

สำหรับจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยต่อไปในอนาคต นอกจากกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่อยู่ในเส้นทางคมนาคมหลักในปัจจุบันและอนาคต และอยู่ใกล้ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เส้นทางคมนาคมหลักดังกล่าว ได้แก่ เส้นทางยุทธศาสตร์ East-West Economic Corridor  ทางหลวงแผ่นดิน หรือมอเตอร์เวย์สายใหม่ เส้นทางรถไฟความเร็วสูง สนามบินที่มีเที่ยวบินสะดวก รวมถึงสะพานข้ามแม่น้ำโขง ฯลฯ

ส่วนกรณีที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะประกาศใช้ผังเมืองรวมก่อนผังเมืองรวมฉบับเดิมที่ได้รับการต่ออายุในปัจจุบันจะหมดอายุในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2556  นั้น  จะช่วยให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยผังเมืองฉบับใหม่จะมีความเข้มงวดเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ ขณะนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะไม่ซื้อแปลงที่ดินไว้เป็นเวลานาน  แต่เมื่อมีแผนดำเนินการที่ชัดเจนจะซื้อที่ดินแล้วรีบดำเนินการพัฒนาโครงการทันที

ขณะที่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานจะยังเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2556  ผู้ประกอบการจะแก้ปัญหาโดยการจัดสร้างหรือจัดหาผนังสำเร็จรูป         และชิ้นส่วนอุปกรณ์สำเร็จรูปมาใช้มากขึ้น  เพื่อลดการพึ่งพิงแรงงาน  ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างในปี 2556 น่าจะทรงตัวและไม่เพิ่มขึ้นมาก  เนื่องจากเศรษฐกิจในซีกโลกตะวันตกยังชะลอตัว เว้นแต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะมีการเร่งพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่มากจนวัสดุก่อสร้างหลักขาดแคลน  ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงในปี 2556 ยังเป็นประเด็นเศรษฐกิจในยุโรป และสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ   แต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะมีการเติบโตดี โดยเฉพาะประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กและเติบโตได้จากฐานต่ำ เช่น เมียนมาร์ และลาว

ทั้งนี้  การสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยไตรมาสสุดท้ายปี 2555 พบว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคต 6 เดือนข้างหน้าดีขึ้นมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูง ดังนั้น ผู้ประกอบการคงยังมีแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยต่อเนื่อง ทำให้ภาคที่อยู่อาศัยของไทยจะยังเติบโตได้ดีในปี 2556 ทั้งในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด  แต่การที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยมากในบางพื้นที่รวมกับการเก็งกำไรจำนวนหนึ่ง และกระแสเงินร้อนไหลเข้าจากต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงที่ภาครัฐต้องควบคุมการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ  การไหลเข้าของกระแสเงิน หนี้ภาคครัวเรือน และเงินเฟ้อ เพราะปัจจัยเหล่านี้  เมื่อผนวกกับปัจจัยการเมืองอาจทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์มีความเปราะบางในอนาคต.- สำนักข่าวไทย
 Web1