อาเซียนเป็นหนึ่ง : ตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ปีนัง

By Digital Media | 4 ม.ค. 2556 06:30 | 2582 views | View Comment

ปีนัง 4 ม.ค.-ในภูมิภาคอาเซียน มีสถานที่ที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอยู่ประมาณ 30 แห่ง หนึ่งในนั้นคือเมืองจอร์จทาวน์ (Georgetown) เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย หลายชาติมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับปีนัง รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งตอนนี้กำลังมีความพยายามที่จะติดตามและเก็บรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เหล่านั้นเอาไว้

ปีนังหรือที่คนไทยในอดีตเรียกว่า “เกาะหมาก” เป็นเมืองท่าสำคัญของมาเลเซีย และของอาเซียน อังกฤษเคยยึดครอง สถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส ส่วนผสมระหว่างตะวันตกกับตะวันออก ยังมีให้เห็น แต่ห่วงกันว่า การพัฒนาเมืองเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ จะทำให้สถาปัตยกรรมเก่าแก่ถูกทำลาย

อย่างบ้านหลังนี้ เคยเป็นบ้านพักของหม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิ์วงศ์ อดีตราชเลขานุการในรัชกาลที่ ๗ เมื่อครั้งลี้ภัยการเมืองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปี ๒๔๗๕ ด้วยความเก่าแก่และเกี่ยวพันกับบุคคลในประวัติศาสตร์ไทย องค์กรพัฒนาเอกชนที่รณรงค์ด้านการรักษามรดกวัฒนธรรมของปีนังหรือชื่อภาษาอังกฤษ “Penang Heritage Trust”  พยายามเข้าไปอนุรักษ์บ้านหลังนี้ ไม่ให้ถูกทำลาย เหมือนบ้านเก่าหลายหลัง  

ที่ปีนัง มีสถานที่หลายแห่งเกี่ยวพันกับบุคคลสำคัญหลายคนในประวัติศาสตร์ไทย ที่ต้องลี้ภัยทางการเมืองในอดีต เช่น ที่วัดปิ่นบังอร ที่นี่เป็นสถานที่ฝังศพของพระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย ที่อพยพครอบครัวมาอยู่ปีนัง หลังถูกยึดอำนาจ และถึงแก่อนิจกรรมไปเมื่อปี ๒๔๙๑  ต่อมาก็มีสร้างอนุสรณ์สถานเอาไว้ที่วัดแห่งนี้    

ปีนัง มีประวัติศาสตร์เกี่ยวโยงกับหลายชาติ และเป็นตัวอย่างหนึ่งที่อธิบายความเป็นอาเซียนได้ดี นั่นคือ มีลักษณะพิเศษตรงที่ มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้.-สำนักข่าวไทย
 Web1