สาธารณสุขจังหวัดระนองประสานสาธารณสุขเกาะสองของพม่าเฝ้าระวัง-คัดกรองผู้ป่วยโรคคอตีบบริเวณชายแดนซึ่งเสี่ยงเกิดโรคระบาดเพราะมีแรงงานเคลื่อนย้ายเข้า-ออก

สสจ.ระนอง-เกาะสองเฝ้าระวังโรคคอตีบระบาดชายแดน

By สำนักข่าวไทย TNA News | 6 ม.ค. 2556 14:50 | 1209 views | View Comment

ระนอง 6 ม.ค.- นพ.สุริยะ  คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยถึงการเฝ้าระวังโรคติดต่อตามพื้นที่ชายแดนว่า เนื่องจากจังหวัดระนองมีพื้นที่กับประเทศพม่า ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อ เพราะมีแรงงานเคลื่อนย้ายเข้า-ออก บางส่วนลักลอบเข้ามาและอาศัยไม่เป็นหลักแหล่ง สาธารณสุขจังหวัดระนองจึงประสานกับสาธารณสุขจังหวัดเกาะสอง ของพม่า เฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมา พบการระบาดของโรคคอตีบในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน เช่น สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ดังนั้น สาธารณสุขจังหวัดระนองจึงเร่งตรวจสอบการได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในเด็กไทยและต่างด้าวกลุ่มอายุ 0-5 ปี และ 6-15 ปี พร้อมติดตามให้วัคซีนเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ เช่น เด็กในชุมชนแออัด เด็กที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นแรงงานเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลา เด็กในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและเด็กที่อาศัยตามแนวชายแดน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับแรงงานต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็นทหาร คนขับเรือจ้าง  นอกจากนี้ ยังให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านออกให้ความรู้และค้นหาผู้มีอาการสงสัย เพื่อส่งเข้าตรวจรักษาได้ทันที เพราะโรคคอตีบเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ  ในรายที่อาการรุนแรงจะทำให้ทางเดินหายใจตีบตันอาจล้มเหลวและเสียชีวิต การป้องกันโรคคอตีบที่มีประสิทธิภาพจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 5 ครั้งในเด็ก

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จังหวัดระนองยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสโรคคอตีบ แต่การเฝ้าระวังโรคยังคงต้องดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าจะไม่พบผู้ป่วยคอตีบในประเทศไทย.-ต.013(451)
 Web1