องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ เรียกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1  คัน ขายแบบชุดละ 3,000 บาท ขอเอกสารถึงวันที่ ...

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ เรียกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน

By สำนักข่าวไทย TNA News | 8 ม.ค. 2556 15:34 | 360 views | View Comment

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ เรียกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน 1  คัน ขายแบบชุดละ 3,000 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  11 ม.ค.56  ยื่นซองวันที่  21 ม.ค.56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทร.0-3756-1911
 Web1