การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม เรียกประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 3 คัน และรถยนต์บรรทุก 1 ตัน ชนิด 4...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม เรียกประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 3 คัน และรถยนต์บรรทุก 1 ตัน ชนิด 4 ประตู Double Cab เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน

By สำนักข่าวไทย TNA News | 8 ม.ค. 2556 16:06 | 284 views | View Comment

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม เรียกประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 3 คัน และรถยนต์บรรทุก 1 ตัน ชนิด 4 ประตู  Double Cab เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน  ขายแบบชุดละ 535 บาท  ขอเอกสารถึงวันที่ 15 ม.ค. 56  และยื่นซองวันที่ 25 ม.ค. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานธุรการกอง

วิศวกรรมและบำรุงรักษา อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคกลาง) โทร. 034-339140-5 ต่อ 33412Web1