กสทช.มอบใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงรอบแรก จำนวน 515 สถานี แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ บริการธุรกิจ บริการสาธารณะ และประเภทบริการชุมชน

กสทช.มอบใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุรอบแรก 515 สถานี

By Digital Media | 9 ม.ค. 2556 15:34 | 3532 views | View Comment

กรุงเทพฯ 9 ม.ค. – พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสทช.) เป็นประธานพิธีมอบใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงรอบแรก จำนวน 515 สถานี แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ บริการธุรกิจ 404 สถานี บริการสาธารณะ 67 สถานี และประเภทบริการชุมชน 44 สถานี ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสามารถมีพื้นที่ในการออกอากาศภายใต้กฎ กติกา ตามที่กฎหมายกำหนด

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช.ยังเปิดรับเอกสารการยื่นขอใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งมาที่สำนักงาน กสทช.ได้ตั้งแต่ 9 – 17 ม.ค.56 โดยจะมีการมอบใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงรอบสุดท้ายในวันที่ 17 ม.ค.56 เช่นกัน

ทั้งนี้ ทั่วประเทศไทยมีสถานีวิทยุทั้งหมดประมาณ 7,000-8,000 สถานีที่จะต้องยื่นขอใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุภายในวันที่ 17 ม.ค.นี้ ล่าสุดมีการยื่นขอรับใบอนุญาตแล้วกว่า 2,000 ราย ซึ่งหากทุกสถานีมายื่นจะสามารถออกใบอนุญาตทดลองออกอากาศได้ภายใน 3 เดือน

สำหรับการพิจารณาต่อใบอนุญาตทดลองออกอากาศจะพิจารณาจากประวัติการออกอากาศในช่วงปีที่ผ่านมา หากไม่มีปัญหาใด จะต่อใบอนุญาตให้ทุกปีจนกว่าจะมีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุตัวจริง คาดว่าจะสามารถออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตัวจริงได้ในอีก 3 ปีข้างหน้านับจากนี้ไป โดยในอนาคตสถานีวิทยุประเภทบริการธุรกิจจะต้องปรับระบบกระจายเสียงจากระบบอนาล็อกไปเป็นระบบดิจิตอล.- สำนักข่าวไทยWeb1