สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ จ.สกลนคร ชะลอปรับพื้นที่ดอยหินงามไว้ก่อน รอกรมศิลปากรตรวจพิสูจน์หินสกัดให้ชัดเจน

สกลนครชะลอปรับดอยหินงาม รอกรมศิลปากรพิสูจน์หินสกัด

By สำนักข่าวไทย TNA News | 10 ม.ค. 2556 18:55 | 957 views | View Comment

สกลนคร 10 ม.ค. - สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ จ.สกลนคร ชะลอปรับพื้นที่ดอยหินงามไว้ก่อน รอกรมศิลปากรตรวจพิสูจน์หินสกัดให้ชัดเจน

นายยวงยศ จินดาทะจักร์ ผู้อำนวยการสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร เปิดเผยถึงการพบหินคล้ายยุคโบราณอยู่แนวดอยหินงามในพื้นที่สถานีวิจัยฯ ว่า ดอยหินงามมีเนื้อที่ครอบคลุม 100 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาภูพาน โดยพบหินดังกล่าวขณะแผ้วถางป่ารกร้าง เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2555 เพื่อบุกเบิกดอยหินงามพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสวนสมุนไพร ปรากฏว่าเมื่อเปิดแนวหญ้าและหน้าดินออก พบโขดหินหลายแห่ง ลักษณะไม่เป็นปกติตามธรรมชาติ มีการแตกของหินขนาดใหญ่เป็นแนวเส้นตรงคล้ายเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และมีหิน 2 ก้อน ที่เชื่อว่ามนุษย์ขึ้นมาสกัดหินบริเวณนี้ คือ ร่องรอยการเซาะหินเป็นหลุมยาว และสกัดให้เป็นก้อนขนาดความยาวประมาณด้านละ 1 เมตร

จากร่องรอยนั้นสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นมานานหลายร้อยปี ดูจากต้นหญ้าหนาทึบที่ปกคลุมแนวโขดหิน ตลอดจนวัชพืช จึงอยากให้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรมาตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจน และช่วงนี้ชะลอการปรับพื้นที่ไว้ก่อน สำหรับสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร อยู่ห่างจากพระธาตุนารายณ์เจงเวง ประมาณ 7 กิโลเมตร. - สำนักข่าวไทย



Web1