กรมบัญชีกลาง เรียกประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งระบบซอฟแวร์ Microsoft office ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

กรมบัญชีกลาง เรียกประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งระบบซอฟแวร์ Microsoft office

By สำนักข่าวไทย TNA News | 11 ม.ค. 2556 12:19 | 359 views | View Comment

 กรมบัญชีกลาง เรียกประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งระบบซอฟแวร์ Microsoft office ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนี้
        1.เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน  240 เครื่อง
        2.เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน  122 เครื่อง
        3.ซอฟแวร์ Microsoft office  2010 Standard จำนวน  362  ชุด
ขายแบบชุดละ 300 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  15 ม.ค.56  ยื่นซองวันที่  28 ม.ค.56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง โทร.0-2127-7203
 Web1