เทศบาลตำบลริมเหนือ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่  5 (สนามฟุตซอล) ขายแบบชุดละ 3,000 บาท...

เทศบาลตำบลริมเหนือ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 5 (สนามฟุตซอล)

By สำนักข่าวไทย TNA News | 11 ม.ค. 2556 12:22 | 480 views | View Comment

 เทศบาลตำบลริมเหนือ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่  5 (สนามฟุตซอล) ขายแบบชุดละ 3,000 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  16 ม.ค.56  ยื่นซองวันที่  25 ม.ค.56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลริมเหนือ โทร.0-5329-9184
 Web1