แหล่งแร่ทองคำไทย

By สำนักข่าวไทย TNA News | 11 ม.ค. 2556 19:53 | 912 views | View Comment

11 ม.ค. - ช่วงฤดูแล้งเป็นโอกาสของนักร่อนทองที่นิยมหารายได้เสริม โดยไทยเรามีเหมืองแร่ทองคำอยู่ 2 แห่ง ซึ่งนักวิชาการมองว่ายังมีแหล่งแร่ที่สามารถพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมเพิ่มได้อีก. - สำนักข่าวไทย
 Web1