รมว.คลัง เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท สำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระหว่างการประชุม ครม.สัญจรที่ จ.อุตรดิตถ์

คลังเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

By สำนักข่าวไทย TNA News | 14 ม.ค. 2556 15:31 | 917 views | View Comment

กรุงเทพฯ 14 ม.ค. - รมว.คลัง เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท สำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระหว่างการประชุม ครม.สัญจรที่ จ.อุตรดิตถ์

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในงานสัมมนา “พลังเศรษฐกิจเออีซี สู่การเป็นเมืองหลวงแห่งอาเซียน” ว่า เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยให้มีความพร้อม ทั้งระบบราง รถไฟฟ้าความเร็วสูง เส้นทางมอเตอร์เวย์ ในการนำไปสู่เป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของอาเซียน จึงเตรียมเสนอที่ประชุม ครม.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท สำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระหว่างการประชุม ครม.สัญจร จ.อุตรดิตถ์

ทั้งนี้ เพื่อไม่ต้องการเบียดบังเงินงบประมาณประจำปีที่จำเป็นต้องพัฒนาส่วนต่างๆ และต้องการประกาศให้เวทีโลกรับทราบว่า แม้ไทยจะขาดดุลงบประมาณก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย หลังจากกรอบแนวคิดของร่าง พ.ร.บ.ผ่านความเห็นชอบแล้ว จากนั้นจะนำรายละเอียดโครงการเสนอ ครม.ใหม่อีกครั้ง เพื่อเตรียมพร้อมทั้งแผนลงทุน แผนการจัดหาเงินทุน เพื่อนำรายละเอียดทั้งหมดเสนอที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และให้ทุกฝ่ายพิจารณารายละเอียดโครงการร่วมกันในช่วงต่อไป

ขณะที่การจัดทำงบประมาณประจำปีจะสามารถเข้าสู่สมดุลได้ตามแผนที่กำหนดไว้ จากเดิมงบประมาณปี 2555 วงเงินรายจ่าย 2.38 ล้านล้านบาท ขณะที่รายรับ 1.98 ล้านล้านบาท ขาดดุล 400,000 ล้านบาท งบประมาณปี 2556 วงเงินรายจ่าย 2.4 ล้านล้านบาท รายรับ 2.1 ล้านล้านบาท ขาดดุลลดลงเหลือ 300,000 ล้านบาท ดังนั้น กรอบงบประมาณปี 2557 ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งพิจารณานั้น จะให้ขาดดุลเหลือ 200,000 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการขาดดุลงบประมาณลดลงต่อเนื่อง จนไปสู่การกระทำงบสมดุลได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

สำหรับการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในวันที่ 16 มกราคม 2556 นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า ได้เตรียมนโยบายด้านเศรษฐกิจหารือกับญี่ปุ่นหลายด้าน โดยเฉพาะแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางที่ญี่ปุ่นสนใจ เนื่องจากไทยมีแผนสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-หนองคาย กรุงเทพฯ-ระยอง และกรุงเทพฯ ลงไปสู่ภาคใต้. - สำนักข่าวไทยWeb1