กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรียกประกวดราคา ดังนี้
	      ...

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรียกประกวดราคา ดังนี้

By สำนักข่าวไทย TNA News | 17 ม.ค. 2556 15:06 | 314 views | View Comment

   กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรียกประกวดราคา ดังนี้
        1.งานจ้างซ่อมเครื่องมือสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสถานีปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ  2556
        2.งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร ประจำปีงบประมาณ  2556
ขายแบบชุดละ 500 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  23 ม.ค.56  ยื่นซองวันที่  29 ม.ค.56
        3.จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร  ประจำปีงบประมาณ  2556 ขายแบบชุดละ 500 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  24 ม.ค.56  ยื่นซองวันที่  30 ม.ค.56
 ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่   กองจัดหา กรมการสื่อสารทหาร โทร.0-2565-5405
 Web1