รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือเวียน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทรงผมนักเรียน แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่มีสถานศึกษา

รมว.ศึกษาฯ ออกหนังสือเวียนไป รร.ย้ำใช้กฎกระทรวงฯ ฉบับ 18 ไม่บังคับเกรียน-สั้น

By สำนักข่าวไทย TNA News | 20 ม.ค. 2556 17:16 | 2345 views | View Comment

สำนักข่าวไทย 20 ม.ค. - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมาได้ลงนามในหนังสือเวียน ศธ. เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทรงผมนักเรียน แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่มีสถานศึกษา ให้แจ้งไปยังโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศได้รับทราบและถือปฏิบัติ หลักการของหนังสือเวียนชี้ให้เห็นว่า กฎกระทรวงฉบับที่ 1 พ.ศ.2515 ที่กำหนดเรื่องของทรงผมนักเรียนเอาไว้ แต่ในปีพ.ศ.2518 ได้มีกฎกระทรวงฉบับที่ 2 ออกมาระบุให้นักเรียนชายไว้ผมยาวไม่เกินตีนผม นักเรียนหญิงสามารถไว้ผมยาวได้แต่ต้องรวบให้เรียบร้อย ดังนั้นกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ กฎกระทรวง พ.ศ.2518 และต่อมามี พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ออกมายกเลิกประกาศคณะปฏิวัติ แต่ยังให้กฎกระทรวงพ.ศ.2518 เรื่องทรงผมใช้บังคับอยู่ ดังนั้น ต้องทำความเข้าใจกับโรงเรียน ความจริงกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้มานานแล้ว เพียงแต่โรงเรียนไปเข้าใจผิด เมื่อหนังสือเวียนออกไปแล้ว ต่อไปโรงเรียนจะไปบังคับนักเรียนไม่ได้ว่าจะต้องไว้ผมทรงเกรียน หรือผมสั้น และโรงเรียนต้องปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ ศธ.แจ้งไป หากนักเรียนคนใดที่ยังถูกโรงเรียนบังคับ สามารถแจ้งข้อมูลมายัง ศธ. แต่อาจจะต้องใช้เวลากว่าหนังสือเวียนจะแจ้งถึงโรงเรียนทั่วประเทศ ส่วนการปรับร่างกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ.2518 เกี่ยวกับทรงผมอื่นๆ ให้เหมาะสมกับยุคสมัย  มีคณะทำงานขึ้นมาดำเนินการเรื่องนี้แล้ว และตนต้องการให้ทุกฝ่ายได้เสนอความเห็นเข้ามา.- สำนักข่าวไทยWeb1