กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมผู้ค้างาช้าง และผลิตภัณฑ์งาช้าง หลังได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงพาณิชย์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชคุมเข้มผู้ค้างาช้าง

By สำนักข่าวไทย TNA News | 22 ม.ค. 2556 16:12 | 2139 views | View Comment

กรมอุทยานแห่งชาติฯ 22 ม.ค. – กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมผู้ค้างาช้าง และผลิตภัณฑ์งาช้าง หลังได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงพาณิชย์ เป็นพนักงานตรวจสอบการค้างาช้างต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กรมอุทยานฯ เอาจริงในเรื่องนี้
    
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ขณะนี้ไทยถูกระบุว่าเป็นศูนย์กลางการลักลอบนำเข้าและการค้างาช้างจากแอฟริกา ทำให้ประเทศอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือไซเตส ขอให้ไทยเพิ่มความเข้มข้นในการแก้ปัญหานี้มากขึ้น กรมจึงได้สั่งการให้ทำความเข้าใจกับผู้ค้าและผลิตภัณฑ์งาช้างทั่งประเทศที่มีอยู่ประมาณ 100-200 รายต้องขึ้นทะเบียนร้านค้ากับกระทรวงพาณิชย์อย่างถูกต้องภายใน 30 วัน ส่วนงาช้างที่มีอยู่ในครอบครองต้องมีเอกสารกำกับ เอกสารการเคลื่อนย้าย เมื่อถึงกำหนดระยะเวลา กรมจะออกสุ่มตรวจสอบ หากพบว่าไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพราะได้รับอำนาจจากกระทรวงพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 2499 และ พ.ร.บ.การบัญชี 2543 แล้ว

รองอธิบดีกรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ปัจจุบันมีงาช้างของกลางที่อยุ่ในความดูแลของกรมอุทยานฯ และกรมศุลกากรประมาณ 10 กว่าตัน ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน ทำบันทึกรูปพรรณไว้ และมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการลักลอบนำออกมาค้า เนื่องจากงาช้างมีราคาซื้อขายในท้องตลาดสูงถึงกิโลกรัมละ 50,000 บาท และงาช้างที่เก็บไว้ยังไม่ดำเนินการใดๆ เนื่องจากเป็นของกลางที่ยังไม่สิ้นสุดคดี.- สำนักข่าวไทยWeb1