“จารุพงศ์” รมว.มหาดไทย หวังประชุมสันนิบาตเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนในท้องถิ่น

มท.1 หวังประชุมสันนิบาตเทศบาล เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนในท้องถิ่น

By สำนักข่าวไทย TNA News | 28 ม.ค. 2556 10:40 | 665 views | View Comment

เมืองทองธานี 28 ม.ค.- นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกสมาคมสันนิบาตให้การต้อนรับ

นายจารุพงศ์ กล่าวว่า สมาคมสันนิบาตเป็นสมาคมที่ก่อตั้งมา 53 ปี มีสมาชิกเพิ่มขึ้นตามจำนวนเทศบาลที่มีอยู่ ส่วนงานเทศบาลเป็นงานบริหารส่วนท้องถิ่น ที่เป็นประชาธิปไตยคือ ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้เลือกผู้บริหาร และเลือกฝ่ายนิติบัญญัติมาทำหน้าที่ดูแลประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนั้นๆ ซึ่งมีทั้งเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ส่วนเรื่องของการบริหาร เทศบาลได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องงบประมาณ

“เทศบาลต้องนำนโยบายของรัฐบาลมาปรับใช้ในการบริหารงานของเทศบาลด้วย โดยทำงานร่วมกับกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของเทศบาลทั้งหมด การประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นประโยชน์ ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนงานบริการประชาชนในระดับท้องถิ่นมีความก้าวหน้าและมีมาตรฐานใกล้เคียงกันในทุกเทศบาล”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าว.-สำนักข่าวไทยWeb1