รพ.หัวเฉียว มอบทุนเรียพยาบาลฟรี 4 ปี จำนวน 40 ทุน มูลค่ากว่า 16 ล้านบาท  และมีนโยบายจะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องต่อไปปีละ 30 ทุนเป็นประจำทุกปี

รพ.หัวเฉียวแจกทุนเรียนพยาบาลฟรีแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ

By สำนักข่าวไทย TNA News | 31 ม.ค. 2556 13:45 | 2035 views | View Comment

รพ.หัวเฉียว 31 ม.ค.-นายสมาน โอภาสวงศ์ ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง แถลงข่าวโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลหัวเฉียว  มอบทุนเรียพยาบาลฟรี 4 ปี จำนวน 40 ทุน มูลค่ากว่า 16 ล้านบาท 

และมีนโยบายจะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องต่อไปปีละ 30 ทุนเป็นประจำทุกปี  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพและผลิตบุคลากรรองรับการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลหัวเฉียว ที่มีจำนวนผู้ป้วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558  และเป็นช่องทางกระจายโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในวิชาชีพพยาบาลแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์.-สำนักข่าวไทย
 Web1