กทม.กำชับ ผอ.เขต 50 เขต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ให้เร็วขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีเวลาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เร่ง 50 เขตประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ให้เสร็จ 5 ก.พ.นี้

By สำนักข่าวไทย TNA News | 31 ม.ค. 2556 13:58 | 625 views | View Comment

กรุงเทพฯ 31 ม.ค.-กทม.กำชับผู้อำนวยการเขต 50 เขต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ให้เร็วขึ้น โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.พ.56 เพื่อให้ประชาชนมีเวลาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้กำชับผู้อำนวยการเขต 50 เขต ให้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ให้เร็วขึ้น โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.พ.56 จากเดิมกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ก.พ.56 เพื่อให้ประชาชนมีเวลาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งหากพบว่ารายชื่อตกหล่น สะกดผิด หรือมีชื่อผู้อื่นแฝงเข้ามาในบัญชีรายชื่อตามทะเบียนบ้าน สามารถแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ให้แก้ไข เพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จนถึงวันที่ 20 ก.พ.56 ส่วนผู้ที่เคยยื่นความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยไม่ต้องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแต่อย่างใด

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในวันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค.56 จะต้องมีสัญชาติไทย หรือแปลงสัญชาติไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ คือเกิดก่อนวันที่ 3 ม.ค.2538 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง.-สำนักข่าวไทยWeb1