กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรียกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I)...

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรียกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I) โครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร

By สำนักข่าวไทย TNA News | 1 ก.พ. 2556 19:00 | 287 views | View Comment

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรียกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา(C4I) โครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ขายแบบชุดละ 500 บาท ขอเอกสารถึงวันที่ 6 ก.พ. 56 และยื่นซองวันที่ 13 ก.พ. 56 ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองจัดหากรมการสื่อสารทหาร โทร. 02-5655405Web1