นายสุหฤท สยามวาลา เผย ผู้สูงอายุบางคนไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือด้านเงินอย่างเดียว แต่ต้องการความสะดวก

“สุหฤท”เน้นให้ผู้สูงอายุ ใช้ชีวิตเมืองหลวงได้ตามปกติ

By สำนักข่าวไทย TNA News | 3 ก.พ. 2556 13:56 | 374 views | View Comment

สวนลุมพินี 3 ก.พ. - นายสุหฤท สยามวาลา ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 17 กล่าวว่า ผู้สูงอายุบางคนไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือด้านเงินอย่างเดียว แต่ต้องการความสะดวก ดังนั้น นโยบายการดูแลผู้สูงอายุ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 1.กลุ่มที่มีลูกหลานดูแล ไม่มีปัญหาเรื่องเงินแต่ต้องการใช้ชีวิตตัวเอง จะทำเรื่องพื้นผิวทางเดินให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ การขึ้นลงรถไฟฟ้ามีทางขึ้นลงโดยเฉพาะ ฯลฯ กลุ่ม 2 กลุ่มกลางที่ลูกหลานต้องทำงาน จะจัดศูนย์พักคนชรา เพื่อใช้ชีวิตด้วยกันได้ สามารถออกกำลังกาย  และทำกิจกรรมต่างๆ มีบ้านสูงอายุ และโรงพยาบาล และกลุ่มสุดท้าย ผู้สูงอายุที่มาจากต่างจังหวัด ไม่มีใครดูแล เร่ร่อน ต้องประสานกับรัฐบาลใช้งบประมาณ อำนวยให้เท่าที่สามารถทำได้.- สำนักข่าวไทยWeb1