ก.ต่างประเทศยืนยันเนื้อหาในหนังสือถาม-ตอบ 50 คำถาม กรณีปราสาทพระวิหาร ไม่มีผลต่อการต่อสู้คดีในศาลโลกปัจจุบัน ระบุเนื้อหาเป็นข้อมูลทั่วไป

กต.ยืนยันเนื้อหาในหนังสือถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้คดี

By สำนักข่าวไทย TNA News | 5 ก.พ. 2556 16:42 | 621 views | View Comment

ก.ต่างประเทศ 5 ก.พ.-ก.ต่างประเทศยืนยันเนื้อหาในหนังสือถาม-ตอบ 50 คำถาม กรณีปราสาทพระวิหาร ไม่มีผลต่อการต่อสู้คดีในศาลโลกปัจจุบัน ระบุเนื้อหาเป็นข้อมูลทั่วไป และได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และหัวหน้าคณะเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการต่อสู้คดีปราสาทพระวิหาร ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่า รายละเอียดในหนังสือ “50 ปี 50 ประเด็น ถาม-ตอบปราสาทพระวิหาร” ที่กระทรวงการต่างประเทศทำออกเผยแพร่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในคดีปราสาทพระวิหาร ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการต่อสู้คดีในศาลโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะกรณีที่มีความเป็นห่วงเรื่องคำนิยาม “สันปันน้ำ” ตามที่ปรากฏในข้อ 8 ของหนังสือ จะทำให้ไทยเสียเปรียบในการพิจารณาคดีปราสาทพระวิหาร

ทั้งนี้ คำนิยามดังกล่าวระบุว่า “สันปันน้ำ คือแนวสันต่อเนื่องในภูมิประเทศ เมื่อฝนตกจะแบ่งน้ำเป็นสองส่วน ซึ่งอาจไม่ใช่สันเขาหรือขอบหน้าผาก็ได้ โดยปกติต้องใช้เครื่องมือทางเทคนิคในการพิสูจน์หาสันปันน้ำ ทั้งนี้ ตรงบริเวณปราสาทพระวิหาร จนถึงบัดนี้ยังไม่เคยมีการสำรวจหาสันปันน้ำในภูมิประเทศจริง”

นายณัฏฐวุฒิ กล่าวว่า ในสมัยที่คณะกรรมาธิการปักปันสยาม-ฝรั่งเศส ลงไปยังพื้นที่ดงรักเมื่อปี ค.ศ.1906 ไม่มีหลักฐานว่าคณะกรรมาธิการปักปันเขตแดนสยาม-ฝรั่งเศส ได้ตัดสินใจใดๆ ในเรื่องนี้ หรือเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร และนับจากนั้นไม่เคยมีการพิสูจน์ทราบสันปันน้ำ ขณะที่ข้อมูลเมื่อคราวสู้คดีในปี 2505 ที่แต่ละฝ่ายนำเสนอต่อศาลโลก ก็ไม่ได้เกิดจากการพิสูจน์ทราบทางวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ แต่ใช้ภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จากสหรัฐ ซึ่งพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันออกตัวปราสาทเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความแน่นอน เพราะมีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น จะต้องทราบความสูงของต้นไม้แต่ละต้นจึงจะทราบความสูงของพื้นที่ ซึ่งฝ่ายกัมพูชาไม่ได้มีคนเข้าไปในพื้นที่เลย ขณะที่ฝ่ายไทยได้ส่งคนเข้าไปเก็บข้อมูล แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีการพิสูจน์ทราบสันปันน้ำที่แท้จริงเช่นกัน

นายณัฏวุฒิ กล่าวว่า ยังไม่เคยมีการดำเนินการพิสูจน์ทราบทางวิทยาศาสตร์ว่าสันปันน้ำที่แท้จริงอยู่ที่ใด และคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) ซึ่งเป็นกลไกในการเจรจา เพื่อสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างไทยกับกัมพูชา ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมกัน พ.ศ. 2543 ก็ยังไม่เคยดำเนินการพิสูจน์ทราบสันปันน้ำในบริเวณดังกล่าว

“ยืนยันว่ารายละเอียดในประเด็นที่มีผู้ห่วงกังวลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการต่อสู้คดีในศาลโลกในปัจจุบัน ขณะที่ประเด็นเรื่องเส้นเขตแดนไทย-กัมพูชา ที่สุดแล้วต้องมาเจรจากันในกรอบเจบีซี” นายณัฏฐวุฒิ กล่าว

ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหาในหนังสือจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลของฝ่ายไทยมากเกินไปหรือไม่ นายณัฏฐวุฒิ กล่าวว่า เนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้ทางรูปคดี และได้มีการพิจารณาเนื้อหาอย่างรอบคอบแล้ว ขณะเดียวกันได้ทำการสอบถามทราบว่าประชาชนต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติม กระทรวงจึงได้จัดทำข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมา

นายณัฏฐวุฒิ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้พิมพ์หนังสือ “50 ปี 50 ประเด็น ถาม-ตอบกรณีปราสาทพระวิหาร” เสร็จ และพร้อมจะดำเนินการแจกจ่ายครั้งแรก 100,000 เล่ม โดยจะมีการส่งไปยังประชาสัมพันธ์จังหวัดต่างๆ และส่งให้กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองทัพ หน่วยราชการ สถานศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยกันแจกจ่าย และยังมีแผนจะผลิตเพิ่มเติม หากประเมินว่าได้รับความสนใจค่อนข้างมาก.-สำนักข่าวไทยWeb1