นายกรัฐมนตรี ระบุไม่อยากให้มีการประกาศเคอร์ฟิวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชี้ต้องพิจารณาความจำเป็นเป็นรายพื้นที่

นายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยประกาศเคอร์ฟิวใต้

By สำนักข่าวไทย TNA News | 10 ก.พ. 2556 13:54 | 538 views | View Comment

กรุงเทพฯ 10 ม.ค.-น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุคาร์บอมบ์ใน อ.รามัน จ.ยะลา ว่า ได้รับรายงานแล้วกำลังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ส่วนข้อเสนอให้ประกาศเคอร์ฟิวในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ตนไม่อยากให้มีการประกาศเคอร์ฟิว ซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายกรณีในแต่ละพื้นที่ ว่ามีความจำเป็นหรือไม่ พื้นที่ใดที่เกิดเหตุซ้ำซาก ก็อาจต้องพิจารณา พื้นที่ใดสามารถผ่อนปรนได้ ต้องดูกำลังเจ้าหน้าที่เพียงพอหรือไม่ และพิจารณามาตรการอื่นที่จะใช้ควบคู่กันด้วย.-สำนักข่าวไทย
 Web1