บริษัท ไปรษณีย์ไทย  จำกัด เรียกประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ เส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ –ศูนย์ไปรษณีย์ทุ่งสง ...

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรียกประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ เส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ –ศูนย์ไปรษณีย์ทุ่งสง

By สำนักข่าวไทย TNA News | 12 ก.พ. 2556 16:31 | 389 views | View Comment

 บริษัท ไปรษณีย์ไทย  จำกัด เรียกประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ เส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ –ศูนย์ไปรษณีย์ทุ่งสง  ขอเอกสารถึงวันที่  22  ก.พ.56  ยื่นซองวันที่  26  ก.พ.56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่    ส่วนุรการ ฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์ ชั้น 2  โทร.0-2575-4174
 Web1