บางจาก ร่วมกับปั๊มชุมชน พพ. จัดทำ โครงการเปิดศูนย์ปรับแต่งเครื่องยนต์ให้ใช้แก๊สโซฮอล์ได้ที่ปั๊มชุมชนบางจาก

ปั๊มชุมชนบางจากจับมือ พพ.เปิดศูนย์ปรับแต่งเครื่องจักรกลการเกษตรให้ใช้แก๊สโซฮอล์ได้

By สำนักข่าวไทย TNA News | 12 ก.พ. 2556 18:14 | 1153 views | View Comment

สุพรรณบุรี 12 ก.พ. - นายอำนวย ทองสถิตย์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธาน และนายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท บางจากฯ (มหาชน) ผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมในงาน ณ ปั๊มชุมชนบางจาก สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อเปิดศูนย์ปรับแต่งเครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้ หลังรัฐยกเลิกการจำหน่ายเบนซิน 91

ทั้งนี้ จากการที่รัฐประกาศยกเลิกการจำหน่ายเบนซิน 91 บางจากฯ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลเต็มที่ เพราะเป็นนโยบายที่ดีต่อประเทศชาติทุกด้าน ทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด คือ แก๊สโซฮอล์ ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการสูญเสียเงินจากการนำเข้าน้ำมัน ช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงานทดแทน โดยบริษัทฯ ได้ยกเลิกการจำหน่ายเบนซิน 91 ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทั้งหมด และจะไม่กลับไปจำหน่ายเบนซิน 95 อีก รวมทั้งจะพัฒนาพลังงานทดแทนสะอาดคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น เพื่อสนับสนุนการใช้แก๊สโซฮอล์มากขึ้น บริษัทฯ ร่วมกับปั๊มชุมชนบางจาก พพ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดทำ “โครงการเปิดศูนย์ปรับแต่งเครื่องยนต์ให้ใช้แก๊สโซฮอล์ได้ที่ปั๊มชุมชนบางจาก” เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 2 จังหวะ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นเมล็ดและเครื่องตัดหญ้าสายสะพาย เป็นต้น

ซึ่งจากการสำรวจของ พพ. พบว่ามีอยู่ 5 แสน – 1 ล้านเครื่อง รวมทั้งให้บริการปรับแต่งเครื่องให้กับรถยนต์คาร์บูเรเตอร์และจักรยานยนต์ 2 จังหวะด้วย โดยบางจากฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น กรองเบนซิน น้ำมันเครื่อง และท่อยาง ให้กับศูนย์ปรับแต่งเครื่องยนต์ในปั๊มชุมชนบางจากที่ร่วมโครงการกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่กุมภาพันธ์ – เมษายน 2556 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร 2 จังหวะ หากเป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะคิดเฉพาะค่าอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม ปั๊มชุมชนบางจาก เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2533 โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทาง ซึ่งโครงการนี้มีพื้นฐานจากการที่ชุมชน สหกรณ์ มีความต้องการใช้น้ำมันในการเกษตรอยู่แล้ว รวมทั้งมีความพร้อมเรื่องพื้นที่ ดังนั้น บางจากฯ จึงเข้าไปสนับสนุนให้ชุมชนดำเนินกิจการปั๊มน้ำมัน ปัจจุบันมีจำนวน 580 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ และจะเพิ่มเป็น 700 แห่ง ในอีก 3 ปี ให้บริการและปันผลกลับสู่ชุมชนกว่า 1 ล้าน 2 แสนครอบครัว.- สำนักข่าวไทยWeb1