วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม เรียกสอบราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล จำนวน  2  ชุด...

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม เรียกสอบราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล

By สำนักข่าวไทย TNA News | 13 ก.พ. 2556 15:47 | 446 views | View Comment

 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม เรียกสอบราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล จำนวน  2  ชุด ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  21  ก.พ.56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  งานพัสดุ  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม โทร.0-3471-6343  ต่อ 111
        เปิดซฮงวันที่  22  ก.พ.56  เวลา  10.00  น.  
 Web1