กกต.จ้างโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จำนวน 4,550,000 ฉบับ พร้อมกำหนดมาตรการเข้ม ป้อมกันการปลอมแปลง-พิมพ์เกิน

กกต.จ้างโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 4.5 ล้านฉบับ

By สำนักข่าวไทย TNA News | 21 ก.พ. 2556 16:11 | 2249 views | View Comment

กกต. 21 ก.พ.- กกต.จ้างโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จำนวน 4,550,000 ฉบับ พร้อมกำหนดมาตรการเข้ม ป้อมกันการปลอมแปลง-พิมพ์เกิน นัดรับบัตรเลือกตั้ง-แบบพิมพ์ 22 ก.พ.นี้

นายสุเทพ พรหมวาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการการมีส่วนร่วม กล่าวถึง การจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) ได้แจ้งจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และแบบพิมพ์ต่างๆ เพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 มีจำนวน 4,251,367 คน สำนักงาน กกต.ได้มอบหมายให้โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง รับผิดชอบในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. โดยกำหนดมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้ง  การพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินจำนวนที่กำหนด และให้ดำเนินการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 2556

สำหรับรูปแบบลักษณะการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กำหนดตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 ซึ่งจะต้องมีจำนวนหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร และช่องทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง เท่ากับจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งให้พิมพ์หน้าปกด้านหน้าและด้านในของบัตรเลือกตั้ง  ระบุข้อความว่า “บัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” เป็นบัตรตีหมายเลขที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง (Running Number) จำนวน 182,000 เล่ม รวมทั้งสิ้น 4,550,000 ฉบับ โดยแบ่งเป็นการจัดพิมพ์บัตรตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง จำนวน 1,600 เล่ม รวม 40,000 ฉบับ และการจัดทำบัตรทาบบัตรเลือกตั้งสำหรับผู้พิการทางสายตา จำนวน 6,550 แผ่น

“เพื่อให้การรับบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ณ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน คลอง 9 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หลังจากการจัดพิมพ์เสร็จสิ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงมอบให้สำนักงาน กกต.กทม. แจ้ง กทม.กำหนดจำนวนบัตรเลือกตั้งแต่ละเพลท พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้ง และกำหนดวัน เวลา ในการเดินทางมารับบัตรเลือกตั้ง และแบบพิมพ์ต่างๆ ที่โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยแจ้งให้สำนักงาน กกต.ทราบ เพื่อประสานการปฏิบัติกับโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน อย่างใกล้ชิด” นายสุเทพ กล่าว. - สำนักข่าวไทย
 Web1