กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2  เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างทำ
	
	การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ...

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2 เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างทำ การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201

By สำนักข่าวไทย TNA News | 21 ก.พ. 2556 17:54 | 448 views | View Comment

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2  เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างทำ

การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201  ขายแบบชุดละ 45,000 บาท ขอเอกสารถึงวันที่ 26 ก.พ. 56  และยื่นซองวันที่ 6 มี.ค. 56  

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักก่อสร้างทางที่ 2  กรมทางหลวง โทร. 02-3546519Web1