สพฐ. เตรียมปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับโครงสร้างเวลาเรียนและลดจำนวนการบ้านที่นักเรียนได้รับ

สพฐ.ย้ำปรับลดเวลาเรียน- การบ้าน เพื่อให้เกิดกิจกรรมเชิงประจักษ์มากขึ้น

By สำนักข่าวไทย TNA News | 6 มี.ค. 2556 17:59 | 697 views | View Comment

สำนักข่าวไทย 6 มี.ค.-นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับโครงสร้างเวลาเรียนและลดจำนวนการบ้านที่นักเรียนได้รับ โดยเป็นนโยบายที่ให้ปรับใช้ในโรงเรียนทุกระดับทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาว่า การปรับดังกล่าวจำนวนชั่วโมงเรียนต่อปีต่อสัปดาห์หรือต่อวัน ยังคงเท่าเดิม เพียงแต่ลดจำนวนชั่วโมงเรียนในชั้นเรียนลงและเพิ่มเวลาการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนมากขึ้น เบื้องต้นต้องให้การเรียนการสอนเกิดการบูรณาการอย่างครบวงจร มีการอบรมครู และจัดทำแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทำให้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงประจักษ์มากขึ้น


ส่วนการปรับลดการบ้านนั้น สพฐ.ให้สำนักวิชาการช่วยพิจารณาจากประเภทของการบ้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งการบ้านนั้นมีทั้งแบบบททบทวนสร้างความชำนาญ การสืบค้นข้อมูลและการแก้โจทย์ปัญหาที่นักเรียนอาจไม่สามารถทำเองที่บ้านได้ อย่างไรก็ตามสพฐ.ยังไม่มีเกณฑ์กำหนด อัตราชั่วโมงเรียน และกิจกรรมชัดเจน เพียงแต่ให้โรงเรียนหาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งประมาณการที่ชั่วโมงโรงเรียนร้อยละ 70 และชั่วโมงกิจกรรม ร้อยละ 30.-สำนักข่าวไทยWeb1