คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) มีมติจะเสนอให้ ครม.พิจารณาเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้คุ้มต้นทุนการผลิตที่ตันละ 160.89 บาท/ตันอ้อย

กอน.เสนอ ครม.พิจารณาเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตันละ 160.89 บาท

By สำนักข่าวไทย TNA News | 12 มี.ค. 2556 19:32 | 2318 views | View Comment

กรุงเทพฯ 12 มี.ค.-นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้คุ้มต้นทุนการผลิตที่ตันละ 160.89 บาท/ตันอ้อย ซึ่งเป็นผลจากการสำรวจต้นทุนการผลิตต่อไร่ที่ 1,196.31 บาท

ส่วนชาวไร่อ้อยขอเงินช่วยเหลือ 250 บาท/ตันอ้อยนั้น นายวิฑูรย์ กล่าวว่า ที่ประชุมซึ่งมีตัวแทนชาวไร่อ้อยเห็นชอบที่จะเปิดทางให้ชาวไร่อ้อยขอความช่วยเหลือเพิ่ม โดยจะนำเสนอเลขานุการคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะมีการปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุม ครม. ซึ่งอาจจะพิจารณาได้ทันภายในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ กองทุนอ้อยจะทำเรื่องกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประมาณ 15,000 ล้านบาท เท่ากับรายได้แต่ละปีของกองทุน ส่วนที่ชาวไร่อ้อยขอเพิ่ม หาก ครม.เห็นชอบทางกองทุนอ้อยก็จะพิจารณาวางแผนกู้เงินและชำระเงินต่อไป อย่างไรก็ตาม ชาวไร่อ้อยจะขอเพิ่มได้ไม่เกิน 250 บาท/ตันอ้อย ตามที่ร้องขอ.-สำนักข่าวไทย
 Web1