สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  2  เรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร (แบบพิเศษ) ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  19...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร (แบบพิเศษ)

By สำนักข่าวไทย TNA News | 14 มี.ค. 2556 11:55 | 138 views | View Comment

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  2  เรียกสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร (แบบพิเศษ) ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  19 มี.ค.56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โทร.0-4272-1607
        เปิดซองวันที่  20 มี.ค.56  เวลา  10.00 น.  
 Web1