ศาสนจักรนิกายออร์โธดอกซ์ของรัสเซียคาดหวังว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จะทรงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียคาดหวังความสัมพันธ์ที่ดีกับโป๊ปองค์ใหม่

By สำนักข่าวไทย TNA News | 14 มี.ค. 2556 16:49 | 421 views | View Comment

มอสโก 14 มี.ค.-ศาสนจักรนิกายออร์โธดอกซ์ของรัสเซียคาดหวังว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุของค์ใหม่แห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก จะทรงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

สำนักข่าวอาร์ไอเอ โนโวอสตีของรัสเซีย รายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่และพระในสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมอสโกว่า ศาสนจักรรัสเซียยินดีกับการตัดสินใจของคณะพระคาร์ดินัลแห่งโรมันคาทอลิก หวังว่าสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่จะทรงสานต่อแนวทางขององค์ก่อน และหวังว่าความสัมพันธ์ของสองศาสนจักรจะพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

ด้านอาร์คดีคอน อังเดร คูราเยฟ เขียนในบล็อกว่า สมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่ทรงรับปากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการทำให้ศาสนจักรโรมันคาทอลิกเป็นศาสนจักรสำหรับคนยากจน ไม่ใช่คนร่ำรวย ขอชื่นชมพระองค์ที่ทรงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ทรงปรุงอาหารเอง ทรงเลือกขึ้นรถบัสแทนรถลีมูซีนประจำตำแหน่ง นอกจากนี้ยังทรงเคยล้างเท้าและจุมพิตเท้าของผู้ป่วยโรคเอดส์ 12 คนที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อครั้งเสด็จไปเยี่ยมเมื่อปี 2544

ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรออร์โธดอกซ์กับศาสนจักรโรมันคาทอลิกไม่ราบรื่นนักตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียต เนื่องจากศาสนจักรออร์โธดอกซ์ให้ความร่วมมือกับทางการ ส่วนในปัจจุบันศาสนจักรออร์โธดอกซ์กังวลเรื่องศาสนจักรโรมันคาทอลิกมีอิทธิพลในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ยูเครน.-สำนักข่าวไทย
 
 Web1