สมาคมแฟรนไชส์ไทย ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ สร้างแฟรนไชส์ยุคใหม่รับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558

สมาคมแฟรนไชส์ไทยจับมือพันธมิตรสร้างแฟรนไชส์ยุคใหม่รับเออีซี

By สำนักข่าวไทย TNA News | 19 มี.ค. 2556 15:37 | 258 views | View Comment

กรุงเทพฯ 19 มี.ค. - สมาคมแฟรนไชส์ไทย ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ สร้างแฟรนไชส์ยุคใหม่รับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558

น.ส.สมจิตร ลิขิตสถาพร นายกสมาคมแฟรนไชส์ไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาคธุรกิจแฟรนไชส์ไทยตื่นตัวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558 ที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ต่างประเทศจะเข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจ แฟรนไชส์ไทยจะต้องมีการปรับตัวทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ สมาคมฯ จึงร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เตรียมฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้กับภาคธุรกิจแฟรนไชส์ โดยเฉพาะรายใหม่ โดยจะจัดทำโครงการสร้างระบบแฟรนไชส์ 20 ชั่วโมง เริ่มเดือนพฤษภาคมนี้

สำหรับภาพรวมธุรกิจแฟรนไชส์ แต่ละปีมีอัตราการเติบโตค่อนข้างมาก มีเม็ดเงินปีละกว่า 100,000 ล้านบาท แต่ละปีมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 15-20 และเชื่อว่าแฟรนไชส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะเติบโตมากขึ้นกว่านี้ ผู้สนใจสอบถามมายังสมาคมฯ ได้. - สำนักข่าวไทยWeb1