สปส.ปรับแนวทางยื่นรับเงินประโยชน์ทดแทนสงเคราะห์บุตรให้ใบรับเอกสารหลักฐานระบุชื่อจนท. กำหนดเวลาเข้าบัญชีธนาคารเดือนแรก เก็บสำเนาต้นฉบับป้องกันเอกสารหาย

เตรียมปรับเอกสารขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

By สำนักข่าวไทย TNA News | 19 มี.ค. 2556 15:45 | 3447 views | View Comment

 

กรุงเทพฯ 19 มี.ค.- นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงกรณีที่ผู้ประกันตนร้องเรียนว่าได้ยื่นเรื่องขอเบิกเงินประโยชน์ทดแทนสงเคราะห์บุตรไว้ แต่มาตรวจสอบบัญชีธนาคารภายหลังพบว่าไม่ได้รับเงิน จึงได้สอบถามเจ้าหน้าที่ สปส.ก็ได้รับคำตอบว่าทำเอกสารหายไป ทำให้เสียสิทธิเงินประโยชน์ทดแทนไปบางส่วน ว่าเมื่อครบกำหนดตามที่เจ้าหน้าที่ สปส.แจ้งต่อผู้ประกันตนว่าเงินสงเคราะห์บุตรจะเข้าบัญชีธนาคาร ขอให้ผู้ประกันตนตรวจสอบว่ามีเงินดังกล่าวเข้าบัญชีตามกำหนดเวลาหรือไม่ นอกจากนี้ สปส.จะปรับปรุงแนวปฏิบัติโดยให้เจ้าหน้าที่ สปส.จ่ายใบรับเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ประกันตน โดยการออกใบรับดังกล่าวจะต้องมีการระบุชื่อเจ้าหน้าที่ สปส.และกำหนดเวลาที่เงินสงเคราะห์บุตรจะเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนในเดือนแรก รวมทั้ง สปส.จะเก็บสำเนาต้นฉบับใบรับไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบภายหลัง หากเกิดปัญหาเอกสารที่ผู้ประกันตนยื่นไว้หายไป  สำหรับการเบิกเงินสงเคราะห์บุตรจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ โดยเบิกเงินได้คราวละ 2 คนเป็นเงินคนละ 400 บาทต่อเดือน โดย สปส.จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารของผู้ประกันตนทุกเดือน ซึ่งในปี 2555 มีผู้ประกันตนมาตรา 33 และ39 มายื่นขอเบิกเงินประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 1, 297,860คน รวมเป็นเงินกว่า 6,720 ล้านบาท.-สำนักข่าวไทย 

 Web1